Święto OSP

W tym roku gminne uroczystści Ochotniczej Straży Pożarnej odbyły się w Przecznie w sobotę 2 maja. Rozpoczęły się Mszą św. o godz. 16.00 na której homilię wygłosił kapelan gminny OSP ks. kan. Grzegorz Pszeniczny.