2016-02-25-SDM

W czwartek  25 lutego odbyło się spotkanie dla młodzieży z całego dekanatu przygotowującej się do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Dziękuję naszej scholi parafialnej za animowanie wspólnej modlitwy. Podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się w Bierzgłowie w piątek 15 kwietnia będą dokonywane formalne zapisy na wspólny wyjazd do Krakowa. Całość wyjazdu w naszym dekanacie koordynuje ks. Sławomir Marcinkowski.