1990-1997

Ks. Andrzej Boniecki jest administratorem parafii od 10.XI.1990 do śmierci 27.III.1997 r. Pochowany przy kościele w Przecznie.

Poświęcenie drogi w Wymysłowie w czerwcu 1994 roku