20-lecie posługi Proboszcza

Po prostu dziękuję za inicjatywę wspólnego dziękczynienia za 20 lat posługi proboszczowskiej w parafii w Przcznie.

Bóg zapłać oficjalnym delegacjom:

- Marszałkowi Wojwództwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu z małżonką,

- wójtowi gminy Łubianka Jerzemy Zająkale z małżonką oraz przewodniczącemu Rady Gminy Bolesławowi Szczechowskiemu,

- dziekanowi dekanatu bierzgłowskiego ks. Rajmundowi Ponczkowi oraz ks. Marianowi Szańcy,

- Radzie Parafialnej, radom sołeckim z Przeczna, Dębin i Wymysłowa,

- Żywemu Rózańcowi, Bractwu Przemienienia Pańskiego i Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej,

- Służbie Liturgicznej, scholi i organistce,

oraz wszystkim indywidualnym parafianom i gościom za  życzenia i nade wszystko za modlitwę.

Takie dziękczynienie nas wszystkich zobowiązuje do jeszcze gorliwszej współpracy z łaską Bożą dla dobra całej wspólnoty parafialnej i zaangażowaniu w sprawy szerszej wspólnoty ponadparafialnej.

ks. Wacław