1776-1971

W 1776 r. duszpasterstwo w parafii w Przecznie zostało połączone z parafią w Biskupicach.

Odtąd jeden kapłan obsługiwał obie parafie. W praktyce kościół w Przecznie stał się kościołem filialnym parafii w Biskupicach.

Obecnie zbieramy dokumenty, które utrwalą historię naszej parafii.

Legitymacja nr 1 Stowarzyszenia Żywego Różańca z 1931 roku

 

Ks. Zygmunt Szulc jako proboszcz w Biskupicach od 1946 r.

jest jednocześnie proboszczem w Przecznie do 30.VI.1971 r.

Uczniowie ks. Szulca w szkole w Wymysłowie