1300-1776

Parafia w Przecznie została utworzona na przełomie XIII/XIV wieku. Około roku 1300 zbudowano kamienną świątynię, która przetrwała do dziś. Szczególną wartość historyczną posiada zachowana więźba dachowa z 1360 r. Jaka była wcześniejsza więźba nie wiadomo. Początki kościoła stanowią do dziś zagadkę dla historyków.