Jubileusz 750-lecia diecezji chełmińskiej

2S marca 1992 roku Jan Paweł II bullą "Totus tuus Poloniae Populus" tworzy diecezję toruńską, której granice niemal pokrywają się z granicami diecezji chełmińskiej z 1243 roku. Z reszty ziem dotychczasowej diecezji chełmińskiej utworzono nową diecezję pelplińską. Toruń po 750 latach "oczekiwania" został stolicą biskupią Ziemi Chełmińskiej

Po nowym podziale administracyjnym w Kościele pol­skim, Seminarium Duchowne znalazło się nagle poza grani­cami naszej diecezji. Dlatego już w dniu 8 września 1993 roku biskup Andrzej Suski erygował Wyższe Seminarium Duchowne dla diecezji toruń­skiej.

W dniu 7 listopada 1993 roku miały miejsce centralne uroczystości jubileuszowe 750-lecia powstania diecezji cheł­mińskiej z udziałem Nuncjusza Apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka i wielu biskupów w nowej katedrze p.w. św. Janów w Toruniu. Ojciec Święty skierował specjalny list do biskupa toruńskiego, w którym czytamy: "Siedemset pięć­dziesiąt lat temu - używając słów Soboru Watykańskiego II ­została utworzona «część Ludu Bożego, powierzona pieczy pasterskiej biskupa i współpracujących z nim kapłanów, tak by trwając przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego w Du­chu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła Kościół partykularny, w którym prawdziwie obecny jest i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusowy» /CD, 11/. W kontekście tych soborowych słów rozważamy dzieje Diecez­ji Chełmińskiej, w których zawarta jest cała tajemnica i wiel­kie dzieło uświęcania Ludu Bożego na jego drodze do Domu Ojca. Ziarno Słowa Bożego rzucone w tę ziemię przez pier­wszych misjonarzy dało początek wielkiej pracy ewangelizacyjnej. Dzięki ofiarnej posłudze i pełnej poświęcenia pracy pasterzy tej Diecezji oraz kapłanów przyniosło ono w ciągu wieków obfity plon duchowy, stając się wielkim dziedzictwem tej Diecezji. To wielorakie i bogate dziedzictwo duchowe sta­nowi dzisiaj prawdziwy skarb dla Kościoła Toruńskiego. O tym dziedzictwie trzeba nieustannie pamiętać i nim się uboga­cać wewnętrznie. Niech ten Jubileusz będzie okazją do dzięk­czynnej modlitwy za dar przeszłości, niech zachęci do refleksji nad teraźniejszością i pobudzi do nowych inicjatyw duszpaster­skich na czasy, które nadchodzą." /Jan Paweł Ił, Watykan, dnia 28 października 1993 r/