Gotycka więźba dachowa

W kościele zachowała się więźba dachowa z 1360 roku !!!

Na belkach widać średniowieczne znaki ciesielskie.

Badania dendrochronologiczne więźnby rozpoczął dr Andrzej Zielski. Obecnie kompleksowe badania całej więźby dachowej prowadzi dr Aleksander Konieczny