2013-09-04-uroczystość św.Rozalii

Procesja ku czci św. Rozalii wyruszyła z kościoła do kapliczki św. Rozalii w przeczeńskim lasku po Eucharystii sprawowanej o godz. 18.00. W procesji oprócz Proboszcza uczestniczyli kapłani z parafii w Bierzgłowie: ks. Rajmund Ponczek oraz ks. Krzysztof Rozynkowski.