25 czerwca spływ Drwęcą

Lato rozpoczęliśmy od spływu Drwęcą i to od razu długim 24-kilometorym odcinkiem.