Historia Kościoła na Ziemii Chełmińskiej

Fenomen polskiego Kościoła

Wydanie drugie

(uzupełnione i poprawione)

I m p r i m a t u r

Toruń, dnia 14.05. 1993r.

L. dz. 637/93/Ord.

Ks. bp Andrzej Suski

Biskup Toruński

Ks. Wojciech Raszkowski

Kanclerz Kurii Diecezjalnej

 

grafika na okładce z katedrą św. Janów w Toruniu:

Elżbieta Polakiewicz

 

ISBN 83-902132-1-4

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 1994