4 września 2012

W procesji po raz pierwszy parafianie z parafii Wniebopwzięcia NMP w Bierzgłowie przybyli ze swoim proboszczem ks. Rajmundem Ponczkiem oraz parafialnym feretronem przedstawiającym św. Rozalię i św. Rocha - świadka długoletniego kultu św,. Rozalii w całej okolicy Przeczna.