1984-1990

Ks. Bogdan Kibitz jest proboszczem parafii od 1.I.1984 r. do 9.XI.1990 r.

 

Peregrynacja Ikony Jasnogórskiej