Otwarcie basenu

W maju doczekaliśmy się otwarcia basenu dla naszego klubu sportowego, choć ze względów sanitarnych w 50% ilości dzieci mogących przebywać w wodzie...

Zajęcia z sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków powiatu toruńskiego i gminy Łubianka.