Skauci Europy w Przecznie

Od piątku 16 września do niedzieli 18 września gościliśmy grupę harcerek przeżywającą Zbiórkę Zastępowych z 4 szczepu toruńskiego Skautów Europy. Do tej pory gościliśmy harcerki z innej gałęzi ruchu harcerskiego - Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tym razem gościliśmy Sakutów Europy. Jest to ruch skautingu katolickiego, stworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę, na podstawie ruchu harcerskiego zbudowanego przez Baden-Powella (1920). W Polsce noszą oficjalną nazwę Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” i należą do Federacji Skautingu Europejskiego. Poprzez postać Zawiszy Czarnego są szczególnie bliscy uczniom szkoły w Warszewicach, która ma tego rycerza za swojego patrona.