Liturgia Słowa w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocnym

21.II - I Niedziela Wielkiego Postu - Współczesny Potop i Znak nadziei dla Kościoła