Regulamin zawodów

PUCHAR BŁ. KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO  W FUTSALU

organizowany przez SL-SALOS PRZECZNO

 

§ 1

Zawody odbędą się w sobotę 22 lutego 2014 r. w Brąchnowie. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

§ 2

W rozgrywkach biorą udział jedynie zawodnicy-amatorzy tzn. niebędący zarejestrowani w K-PZPN na rok 2013/2014. W rozgrywkach startują zawodnicy dwóch kategoriach wiekowych: z rocznika 1999 i młodsi (klasa II gimnazjum) oraz z rocznika 2002 i młodsi (klasa V szkoły podstawowej). Decyduje rocznik urodzenia, a nie klasa.

§ 3

Odpowiedzialni za poszczególne drużyny zgłaszają pełną listę zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia) przed rozpoczęciem rozgrywek.

§ 4

Drużyna może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 10 zawodników (min. 5). W rozgrywanych w hali grają drużyny składające się z 5 zawodników (4 zawodników w polu + bramkarz). Mecz trwa 2 x 7 minut. Ewentualna zmiana czasu meczu musi być podana do wiadomości przed rozpoczęciem kolejnej rundy rozgrywek.

§ 5

Każdy zawodnik jest zobowiązany posiadać ważną legitymację szkolną i być gotowym do okazania jej przed meczem sędziemu. O zakwalifikowania zawodnika do odpowiedniej grupy wiekowej decyduje rocznik urodzenia. W przypadku, gdy zawodnik został dopuszczony do gry na podstawie dokumentu zawierającego nieprawdziwe dane, zostaje on wykluczony z całości rozgrywek. Mecze drużyny, w której wystąpił ten zawodnik zostaną zweryfikowane jako walkowery (3:0) na korzyść drużyn przeciwnych.

§ 6

W rozgrywkach obowiązuje obuwie sportowe i jednolity strój drużyny, z odmiennym strojem bramkarza. W czasie trwania zawodów trener drużyny może dokonywać zmian w składzie. Zmiany przeprowadzane są systemem hokejowym. Zmiany nie muszą być zgłaszane sędziemu za wyjątkiem zmiany bramkarza. Zmianę bramkarza można dokonać tylko podczas przerwy w grze.

§ 7

Obowiązuje regulamin PZPN w piłce halowej. W stosunku do zasad gry w piłkę nożną obowiązują m.in. następujące różnice: wrzut piłki z autu nogą (rzut pośredni); zakaz wślizgów, rzut piłki ręką przez bramkarza maksymalnie do połowy boiska. Dodatkowo w hali w Brąchnowie jedna linia autowa (pod oknami sali) nie obowiązuje.

§ 8

Sędzia ma prawo i obowiązek stosować kary indywidualne wobec zawodników.

- upomnienie;

- czasowe wykluczenie z gry na 2 minuty. Drużyna nie ma możliwości wprowadzenia zawodnika rezerwowego. Zawodnik odbywa karę za linią boczną w okolicy środka boiska i powraca na boisko za zgodą sędziego;

- wykluczenie zawodnika do końca meczu (czerwona kartka). Drużyna ma możliwość wprowadzenia innego zawodnika po upływie 5 minut;

- kara wychowawcza za zachowanie niesportowe (np. przekleństwa) na 2 lub 5 minutowe usunięcie z boiska. Drużyna nie ma możliwości wprowadzenia zawodnika rezerwowego. Zawodnik ukarany karą wychowawczą może wrócić do gry po upływie kary (nie wraca po stracie bramki przez jego drużynę).

§ 9

W szczególnych przypadkach organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu z rozgrywek zawodnika  bądź drużyny, której zawodnicy i/lub kibice zachowują się brutalnie, agresywnie lub prowokacyjnie.

§ 10

Na obiektach sportowych obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. Przepis obowiązuje zarówno zawodników, jak i osoby towarzyszące i kibiców.

§ 11

System rozgrywek ustala organizator w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Przed rozpoczęciem rozgrywek dokonamy losowania grupy eliminacyjnej. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

- za zwycięstwo - 3 punkty,

- za remis -1 punkt,

- za przegraną - 0 punktów.

W przypadku uzyskania przez kilka zespołów równej ilości punktów o kolejności decyduje:

- bilans punktów z bezpośrednich spotkań,

- różnica bramek z bezpośrednich spotkań,

- różnica bramek ze wszystkich spotkań,

- w przypadku 3 najlepszych drużyn dodatkowe rzuty karne.

§ 12

Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną interpretację regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian samego regulaminu przed rozpoczęciem turnieju.