Rok 2012

Na dzień 1 stycznia 2012 r w naszej parafii mieszkało 658 mieszkańców. W stosunku do ubiegłego roku przybyło 15. W Przecznie mieszka 246 mieszkańców (ubyło 6), w Dębinach 250 mieszkańców (przybył 19), na Wymysłowie 162 (przybyło 2). Spośród zamieszkałych na terenie parafii mieszkańców 5 należy do Ordynariatu Polowego, mamy zatem 653 parafian. Z uwagi na liczne wyjazdy za granicę są to liczby przybliżone, gdyż w stosunku do niektórych osób trudno ustalić czy są jeszcze naszymi parafianami, czy już należą do parafii na emigracji.  Według Urzędu Stanu Cywilnego w Łubiance zameldowanych na stałe na terenie parafii jest 718 osób. W 2011 roku: ochrzczono -  6 dzieci  (w poprzednim roku 6), do I Komunii św. przyjęto 6 dzieci  (w poprzednim roku 8), rozdano 12.200  Komunii św. (w poprzednim roku 13.000), zawarto 2 małżeństwa (w poprzednim roku 2), odprowadzono na wieczny odpoczynek 3 parafian (w poprzednim roku 6). Za udział w całorocznym konkursie liturgicznym nagrody książkowe otrzyma 40 dzieci.