Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w organizację Parafialnego Dnia Dziecka. Dziękuję zarządowi klubu sportowego, radom sołeckim i Kołom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję za obsługę nagłośnienia, dziękuję parafianom wożącym dzieci na motorach i na kucyku oraz paniom animatorkom prowadzącym zajęcia w Dębinach i Wymysłowie.