Triduum Paschalne w Przecznie

Reklekcyjne przeżycie Triduum Paschalnego zamyka drogę formacji podstawowej (katechumanalnej) w Ruchu Światło-Życie. Warunkiem uczestnictwa jest więc udział w 15-dniowej oazie I i II stopnia wraz z akceptacja całej duchowości Ruchu Światło-Życie zarówno dla młodzieży, jak i małżonków formujących się w kręgach Domowego Kościoła.
Pragnienie głębokiego przeżycia rekolekcyjnego całości Triduum Paschalnego wymaga zachowania CISZY w ciągu pierwszych dwóch dni rozważania męki, śmierci i złożenia do grobu Pana Jezusa. W praktyce jest to jeden z najtrudniejszych elementów tych intensywnych rekolekcji. W czasie rekolekcji nie używamy również żadnych urządzeń elektronicznych (telefonów, smartfonów, tabletów itd.). Zarówno umiejętność przebywania w cisza, jak i umiejętność rozmowy (bez wsparcia urządzeń elektronicznych) jest bowiem w dzisiejszym świecie wartością szczególlnie zagrożoną.

Katecheza 1 - Ile dni liczy Triduum Paschalne?

1 dzień
Męka i śmierć Pana Jezusa

Katecheza 2 - I dzień - Męka i śmierć Pana Jezusa

Wielki Czwartek
od 14.00 - Przyjazd uczestników
15.30 - Zawiązanie wspólnoty
          - Wprowadzenie w Triduum Paschalne oraz w liturgię Wieczerzy Pańskiej
18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
           - Agapa Wielkoczwartkowa
21.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu - dziękczynienie za ustanowienie Eucharystii
CISZA REKOLEKCYJNA DO WIGILII PASCHALNEJ
Czuwanie z Chrystusem w/g „Zegara Męki Pańskiej”:
23.00 - Jezus w Ogrójcu,
  0.00 - Pojmanie Jezusa,
  2.00 - Sąd żydowski,
  4.00 - Zaparcie się Piotra,
  6.00 - Wyrok żydowski,
  7.30 - Śmierć Judasza, sąd rzymski u Piłata,
  8.00 - Barabasz, ubiczowanie,
10.00 - ukoronowanie cierniem, wyrok Piłata,
11.00 - Droga Krzyżowa,
12.00 - Ukrzyżowanie,
15.00 - Śmierć na krzyżu,
18.00 - Józef z Arymatei u Piłata, przebicie serca Pana Jezusa, pogrzeb.
Wielki Piątek
  7.00 - Jutrznia
  8.00 - Śniadanie
  9.00 - Modlitwa Czytań
11.00 - Droga Krzyżowa
13.00 - Posiłek
14.00 - Modlitwa w ciągu dnia
         - Czuwanie z Jezusem konającym
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 - Wprowadzenie do liturgii Męki Pańskiej
18.00 - Liturgia Męki Pańskiej
19.30 - Kolacja
           - Adoracja Najśw. Sakramentu do 21.00
2 dzień
Jezus złożony w grobie

Katecheza 3 - II dzień - Jezus złożony w grobie

Wielka Sobota
  7.00 - Jutrznia
  8.00 - Śniadanie
  9.00 - Wprowadzenie do obrzędu wyznania wiary, „Effeta” i do celebracji o imieniu chrześcijańskim
11.00 - Modlitwa Czytań
12.30 - Obiad
14.00 - Modlitwa w ciągu dnia (obrzęd wyznania wiary oraz „Effeta”)
16.00 - Nieszpory (celebracja o imieniu chrześcijańskim)
17.30 - Kolacja
18.30 - Wprowadzenie w liturgię Wigilii Paschalnej
3 dzień
Jezus zmartwychwstał

Katecheza 4 - III dzień - Jezus zmartwychwstał

Wielka Noc Zmartwychwstania Pańskiego
20.30 - Msza św. Wigilii Paschalnej
         - Liturgia Światła
         - Liturgia Słowa
         - Liturgia Chrzcielna (wyznanie wiary i odnowa chrztu)
         - Liturgia Eucharystyczna
         - Procesja Rezurekcyjna
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
  8.00 - Jutrznia i wielkanocne śniadanie
  9.30 - Modlitwa w ciągu dnia
10.30 - Msza św.
13.15 - Obiad
14.00 - Czas radości i świadectwa
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nieszpory

Zakończenie Triduum Paschalnego


Zapraszam młodzież i rodziny
Zgłoszenia na adres parafii w Przecznie
Uczestnik przywozi własną bieliznę pościelową
Przyjazd w Wielki Czwartek przed godz. 15
Wyjazd w Niedzielę Zmartwychwstania po godz. 16