Triduum Paschalne A.D. 2013

1 dzień - Męka i śmierć Pana Jezusa

Wielki Czwartek

       do  16.00 - Przyjazd uczestników

             16.00 - Zawiązanie wspólnoty

                       - Wprowadzenie do Triduum Paschalnego oraz do liturgii Wieczerzy Pańskiej

18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej

            Agapa Wielkoczwartkowa  (z lekturą biblijną)

 

CISZA  REKOLEKCYJNA  do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego

 

od 21.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu (wspólna)

- dziękczynienie za ustanowienie Eucharystii

od 23.00 - Czuwanie z Chrystusem (w/g Zegara Męki Pańskiej):

23.00 - Jezus w Ogrójcu,

  0.00 - Pojmanie Jezusa,

  2.00 - Sąd żydowski,

  4.00 - Zaparcie się Piotra,

  6.00 - Wyrok żydowski,

  7.30 - Śmierć Judasza, sąd rzymski u Piłata,

  8.00 - Barabasz, ubiczowanie,

10.00 - ukoronowanie cierniem, wyrok Piłata,

11.00 - Droga Krzyżowa,

12.00 - Ukrzyżowanie,

15.00 - Śmierć na krzyżu,

do 18.00 - Józef z Arymatei u Piłata, przebicie serca Pana Jezusa, pogrzeb.

Wielki Piątek

  7.00 - Jutrznia (w kościele)

  8.00 - Śniadanie

  9.00 - Modlitwa Czytań (na plebanii)

11.00 - Droga Krzyżowa (w kościele)

13.00 - Posiłek

14.00 - Modlitwa w ciągu dnia (w kościele)

            Czuwanie z Jezusem konającym (wspólne)

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego (w kościele)

15.30 - Wprowadzenie do liturgii Męki Pańskiej

18.00 - Liturgia Męki Pańskiej

19.30 - Kolacja

adoracja Najśw. Sakramentu do 22.00

 

2 dzień - Jezus złożony w grobie

Wielka Sobota

adoracja Najśw. Sakramentu od 6.00

  7.00 - Jutrznia (w kościele)

  8.00 - Śniadanie

  9.00 - Wprowadzenie do obrzędu wyznania wiary i „Effeta”

                           oraz do celebracji o imieniu chrześcijańskim

11.00 - Modlitwa Czytań (w kościele)

12.00 - święcenie pokarmów w Parafii

12.30 - Obiad (po posiłku zestawić 2 stoły do przedsionka)

14.00 - Modlitwa w ciągu dnia z obrzędami wyznania wiary oraz „Effeta” (na plebanii)

15.00 - święcenie pokarmów w Parafii

16.00 - Nieszpory z celebracją o imieniu chrześcijańskim (na plebanii)

17.30 - Kolacja

18.30 - Wprowadzenie w liturgię Wigilii Paschalnej

 

3 dzień - Jezus zmartwychwstał

Wielka Noc Zmartwychwstania Pańskiego

20.30 - Msza św. Wigilii Paschalnej

            - Liturgia Światła

            - Liturgia Słowa

            - Liturgia Chrzcielna

            - Liturgia Eucharystyczna

            - Procesja Rezurekcyjna

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

   6.00 - Msza św. z procesją wielkanocną (tylko z figurą Zmartwychwstałego) w Parafii

  8.00 - Jutrznia i agapa świąteczna (z poświęceniem pokarmów)

10.30 - Msza św.

12.30 - Obiad

13.30 - Modlitwa w ciągu dnia (na plebanii)

14.00 - Czas radości i świadectwa

            Droga Światła (do kapliczki św. Rozalii)

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego (w kościele)

          - Nieszpory (zakończenie Triduum Paschalnego)