Kongres "Ku trzeźwości Narodu"

Kontynuacją Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w Warszawie w dniach od 21 do 23 września 2017 r. jest orgsnizacja lokalnych Kongresów "Ku trzeźwościNarodu" w naszym województwie. Odbyły się Kongresy wojewódzkie oraz diecezjalne. Poniżej zamieszczamy linki do nagrań z wykładów, które obejmują cztery zasadnicze działy odpowiedzialności za trzeźwość Narodu. Jest to odpowiedzialność rządu, samorządu, szkołu i rodziny oraz Kościoła. Na początek link do wywiadu wprowadzającego w tematykę TUTAJ.

ks. Wacław Dokurno Moderator Diecezjalny Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

NARODOWY PROGRAM TRZEŹWOŚCI

bp Tadeusz Bronakowski – przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolatu Trzeźwości i Osób Uzależnionych

– Homilia w Bydgoszczy /Bydgoszcz, 10.IX.2018 r./

– Podsumowanie Kongresu w Bydgoszczy /Bydgoszcz, 10.IX.2018/

bp Wiesław Śmigiel – ordynariusz Diecezji Toruńskiej

– Homilia w Górsku /Górsk, 8.VI.2021/

– Homilia w Górsku /Górsk, 8.VI.2023/

bp Krzysztof Włodarczyk – ordynariusz Diecezji Bydgoskiej /Górsk, 8.VI.2022/

ZAGROŻENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ RZĄDU I SAMORZĄDU

prof. Krzysztof Wojcieszek – dr hab. prof. Pedagogium, główny autor Narodowego Programu Trzeźwości

– „Odpowiedzialność państwa w trosce o trzeźwość” /Bydgoszcz, 10.IX.2018/

– „Odpowiedzialność samorządu lokalnego w trosce o trzeźwość” /Bydgoszcz, 10.IX.2018/

– Dyskusja panelowa –  część 1 – zależność finansowania od sprzedaży alkoholu /Bydgoszcz, 10.IX.2018/

– Dyskusja panelowa –  część 2 – świadectwo żony alkoholika /Bydgoszcz, 10.IX.2018/

– Dyskusja panelowa –  część 3 – promocja zdrowego stylu życia w telewizji /Bydgoszcz, 10.IX.2018/

– Dyskusja panelowa –  część 4 – jak ograniczać dostępność alkoholu /Bydgoszcz, 10.IX.2018/

– „Trzeźwość warunkiem rozwoju społecznego” /Łubianka, 11.III.2019/

– „Rozmiar zagrożenia bytu narodowego plagą alkoholizmu”/Górsk, 8.VI.2021/

– „Wpływ reklamy i dostępności napojów alkoholowych na rozwój plagi alkoholizmu” /Górsk, 8.VI.2022/

– „Kluczowa rola postaw abstynenckich w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości" /Górsk, 8.VI.2023/

wicepremier Henryk Kowalczyk - „Rola świadectwa w zaangażowaniu społecznym" /Górsk, 8.VI.2023/

- „Czym jest Narodowy Program Trzeźwości” /Chełmża 2024/

dr Agnieszka Muzyk – konsultor Zespołu KEP ds. Apostolatu Trzeźwości i Osób Uzależnionych

– „Odpowiedzialność samorządu za trzeźwość” /Górsk, 8.VI.2021/

– ”Kulisy organizacji głównego festynu miejskiego w Łomży bez sponsoringu browaru” /Górsk, 8.VI.2022/

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZINY I SZKOŁY

Jolanta Terlikowska – kierownik działu ds. rodziny i młodzieży w PARPA

– „Odpowiedzialność rodziny i szkoły” /Bydgoszcz, 10.IX.2018/

Michał Czerwiński – pedagog, mediator rodzinny, trener

– „7 dźwigni skutecznej profilaktyki – Programy profilaktyczne w szkole” /Łubianka, 11.III.2019/

Honorata Żeglarska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubiance, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– „Realizacja programu profilaktycznego w szkole” /Górsk, 8.VI.2021/  oraz /Chełmża 2024/

-

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOŚCIOŁA

ks. prof. Piotr Kulbacki – dr hab. prof. KUL, współpracownik sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

– „Odpowiedzialność Kościoła” /Bydgoszcz, 10.IX.2018/

– „Rola parafii w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości” /Łubianka, 11.III.2019/ oraz /Chełmża 2024/

Marian Szmania – członek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

– „Rola świeckich liderów w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości” /Łubianka, 11.III.2019/

ks. Dariusz Wilk – przełożony generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła

– „Rola Kościoła w wychowaniu do trzeźwości – Aktualność myśli bł. ks. Bronisława Markiewicza w Narodowym Programie Trzeźwości” /Górsk, 8.VI.2021/

– Słowo wstępne podczas Kongresu w Górsku /Górsk, 8.VI.2023/

Justyna i Paweł Kuczyńscy – współzałożyciele Oaz Dzieci Bożych w archidiecezji gdańskiej

– „Oaza Dzieci Bożych skuteczną formacją do życia w wolności od nałogów” /Górsk, 8.VI.2022/

Maria i Andrzej Kowalik – odpowiedzialni za Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w diecezji toruńskiej

– „Świadectwo zaangażowania i plany działalność Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w roku 2024” oraz świadkowie z parafii w Chełmmży  /Chełmża 2024/

Uczestnicy Kongresu w Górsku

– Świadestwa abstynencji /Górsk, 8.VI.2023/