Kongres "Ku trzeźwości Narodu"

Ku trzeźwości Narodu

Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku trzeźwości Narodu” jest kontynuacją Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w Warszawie w dniach od 21 do 23 września 2017 r. Ze względu na specyfikę naszego województwa zorganizowaliśmy dwa analogiczne wydarzenia: 14 czerwca w Toruniu i 10 września 2018 r. w Bydgoszczy. Ośrodkowi bydgoskiemu Fundacji Światło-Życie udało się pozyskać jako współorganizatorów Marszałka oraz Wojewodę Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy patronacie honorowym Biskupów Ordynariuszy diecezji toruńskiej i bydgoskiej. Bloki tematyczne Kongresu zawarte są skoncentrowane wokół odpowiedzialności państwa, samorządu, szkoły, rodziny i Kościoła w trosce o trzeźwość. Głównymi prelegentami w Bydgoszczy były osoby, które zorganizowały Narodowy Kongres Trzeźwości w Warszawie: ks. bp Tadeusz Bronakowski, który jest przewodniczącym zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych oraz prof. Krzysztof Wojcieszek, który jest głównym autorem „Narodowego Programu Trzeźwości”. Został także zaprezentowany wykład dr Agnieszki Muzyk, która jako wiceprezydent Łomży pokazała, że można zorganizować największe imprezy w mieście bez reklamy napojów alkoholowych. Kolejnymi prelegentami byli p. Jolanta Terlikowska, która jest kierownikiem działu ds. rodziny i młodzieży w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ks. prof. Piotr Kulbacki, członek zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Trzeźwości, który jest członkiem-założycielem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i współpracownikiem czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Obie sesje kongresowe w Toruniu i w Bydgoszczy rozpoczęła Msza św. po której obrady odbywały się w głównych salach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Dopełnieniem stała się 25 sierpnia br. pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie, gdzie w 1877 r. Matka Boża wezwała nas do modlitwy różańcowej oraz podejmowania postu abstynencji od napojów alkoholowych.

Głównym duchowym inspiratorem Kongresu jest niewątpliwie czcigodny sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który podejmując polskie tradycje walki z nałogami zainicjował powstanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Celem Kongresu jest bowiem przełamanie bezsilności w walce z plagą alkoholizmu w wolnej już Ojczyźnie. Dotychczas koncentrowaliśmy się na walce ze skutkami alkoholizmu poprzez interwencje policji, terapie dla uzależnionych, pomoc socjalną dla rodzin patologicznych itp. Tymczasem kluczową sprawą jest wychowanie młodego pokolenia w trzeźwości poprzez mądrą, nowoczesną profilaktykę, której podstawy najwyraźniej sformułował ks. Franciszek Blachnicki i zostały przyjęte jako trzon Narodowego Programu Trzeźwości. Program nawiązuje do hasła: Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu, do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich.

Ponadto wśród celów Narodowego Programu Trzeźwości, w ramach którego zorganizowaliśmy Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku trzeźwości Narodu”, jest konsolidacja wszystkich sił w trosce o trzeźwość. Dlatego zaprosiliśmy do udziału przedstawicieli władzy rządowej, parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli szkolnictwa, policji i grup terapeutycznych, jak i odpowiedzialnych za kościelną działalność trzeźwościową.

Kontynuacją Kongresu będą lokalne kongresy gminne, w których będziemy starali się przełożyć zdobytą wiedzę na konkretne praktyczne działania. Rozpoczęły się już przygotowania do lokalnego kongresu w gminie Łubianka na początku Wielkiego Postu 2019 roku. Realizacja Narodowego Programu Trzeźwości dopiero się rozpoczyna…

ks. Wacław Dokurno

Moderator Diecezjalny Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

foto. Krzysztof Kosiarski