2023 - Diecezajalny Kongres w Górsku

„Kluczowa rola postaw abstynenckich w skuteczności realizacji

Narodowego Programu Trzeźwości”

 

Kolejny Diecezjalny Kongres „Ku trzeźwości Narodu” odbył się w poniedziałek 5 czerwca. Sesja wykładowa została przeprowadzona w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Mszy św. w kościele parafialnym w Górsku o godz. 12.00 przewodniczył ks. bp Wiesław Śmigiel. Prelegentami byli prof. Krzysztof Wojcieszek – główny autor Narodowego Programu Trzeźwości oraz Henryk Kowalczyk – wicepremier, który jako członek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka czynnie wspiera inicjatywy trzeźwościowe. We wcześniejszych kongresach rozważaliśmy, co może i powinien robić rząd i samorządy. Dzieliliśmy się tym, co udaje się zrobić w Kościele oraz w szkołach. W tym roku skoncentrowaliśmy się na profilaktyce. Rozważaliśmy o tym, co możemy zrobić dziś, aby przyniosło to w dalszej perspektywie poprawę we wszystkich pozostałych obszarach działania. Wśród tych zadań szczególne miejsce zajmuje promocja postaw abstynenckich.

Wśród osób, które swoją abstynencję łączyli z podstawowym powołaniem przypomnijmy sobie dla przykładu króla Władysława Jagiełłę i jego następcę Kazimierza IV Jagielończyka, czy gen. Józef Hallera ze świata wielkiej polityki. Natomiast wśród księży pracujących w okresie międzywojennym, gdy Polska była jednym z najtrzeźwiejszych krajów w Europie w naszej diecezji działali m.in. sługa Boży ks. Henryk Szuman i bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. W latach 50-tych XX wieku, gdy spożycie alkoholu rosło, ale było jeszcze dwukrotnie mniejsze niż dziś, świadectwo abstynencji złożył bł. kard. Stefan Wyszyński. Swoją proroczą misję wykonał również sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który zmobilizował członków Ruchu Światło-Życie do podjęcia służby w ramach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Na Kongresy o zasięgu wojewódzkim w Górsku zapraszamy w sposób szczególny wszystkich, którzy w różny sposób podejmują działania w ramach szeroko rozumianej profilaktyki, aby zwłaszcza młodemu pokoleniu pomagać w budowaniu życia w prawdziwej wolności. Aby pomóc w organizacji samego Kongresu wskazane jest zgłoszenie telefoniczne swojego uczestnictwa: Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki tel. 507 932 361 lub Karolina Kolasa tel. 695 269 407

Transmisja z całości Kongesu TUTAJ

Wprowadzenie:

- ks.Sylwester Szwajca - dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku - https://youtu.be/y6K8ipagzmk

- ks. Dariusz Wilk - przełożóny generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła - https://youtu.be/r-RFZMWyCR8

- Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - https://youtu.be/vhEXJfz4Oug

- bp Wiesław Śmigiel - Ordynariusz Diecezji Toruskiej - https://youtu.be/k0qoy-PuYtI

Wykłady:

- Krzysztof Wojcieszek - https://youtu.be/ARD_qAsCo4w

- Henryk Kowalczyk - https://youtu.be/4wTEzbXbwuA

- Świadectwa uczestników - https://youtu.be/O4d_HzL8ufY

Liturgia Słowa:

- bp Wiesław Śmigiel - https://youtu.be/qyBnHce8Ukw
_________

ks. Wacław Dokurno – moderator diecezjalny Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

ks. Sylwester Szwajca – dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

Patronat honorowy: