2022 - Diecezajalny Kongres w Górsku

Narodowy Program Trzeźwości, proklamowany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 11 lutego 2018 roku, pragnie połączyć działania rodziny, Kościoła, samorządów oraz instytucji państwowych. W tym celu po Narodowym Kongresie „Ku trzeźwości Narodu” zorganizowaliśmy w 2018 roku Wojewódzki Kongres 14 czerwca w Toruniu oraz 10 września w Bydgoszczy. W kolejnych latach odbyły się Kongresy w 2019 r. w Łubiance oraz w 2021 r. w Górsku. Obecny Kongres pragnie integrować środowiska z terenu całej diecezji toruńskiej. Celem takich spotkań jest zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz dzielenie się doświadczeniami w przeprowadzaniu konkretnych programów profilaktycznych. Zaproszenia zostały skierowane do dyrektorów oraz pedagogów szkolnych, do samorządowców oraz członków miejskich i gminnych komisji zajmujących się profilaktyką,

Pragniemy dotrzeć też do księży, katechetów oraz członków ruchów religijnych, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w klimacie abstynencji od napoi alkoholowych. Wśród znanych nam osób mocno zaangażowanych w działalność trzeźwościową wraz ze świadectwem osobistej abstynencji możemy wspomnieć bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, pochodzącego z Torunia sługę Bożego ks. Henryka Szumana czy harcmistrza i przewodniczącego ZHP gen. Józefa Hallera. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że w czasie ich działalności spożycie napoi alkoholowych było kilkukrotnie niższe niż obecnie! Dziś mamy więcej problemów związanych z nadużywaniem napoi alkoholowych, zwłaszcza w życiu rodzinnym, przy znacznie mniejszym świadectwach abstynencji… Zapraszamy więc zarówno do udziału w Kongresie, jak i planowania podobnych inicjatyw w środowiskach lokalnych.

Górsk, środa 8 czerwca 2022 r.

Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

w Górsku, ul. ks. Bronisława Markiewicza 10

Transmisja on-line

9.00 - Recepcja i kawa

9.30 - Wprowadzenie – Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kuratora Oświaty

9.45 - prof. Krzysztof Wojcieszek (główny autor Narodowego Programu Trzeźwości) – „Wpływ reklamy i dostępności napojów alkoholowych na rozwój plagi alkoholizmu”

10.15 - dr Agnieszka Muzyk (konsultor Zespołu KEP ds. Apostolatu Trzeźwości i Osób Uzależnionych,  jako wice-prezydent Łomży organizowała główny festyn miejski bez sponsoringu browaru) – „Odpowiedzialność samorządu za trzeźwość”

10.45 - Justyna i Paweł Kuczyńscy (współzałożyciele Oaz Dzieci Bożych w archidiecezji gdańskiej) – „Oaza Dzieci Bożych skuteczną formacją do życia w wolności od nałogów”

11.15 - dyskusja z prelegentami i gośćmi honorowymi

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku

12.00 - Msza św. pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Włodarczyka

Po Mszy św. możliwość zwiedzenia muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki

13.15 - Posiłek przy szwedzkim stole dla gości, którzy zgłoszą wcześniej swoje uczestnictwo

- Wydawanie zaświadczeń o uczestnictwie w Kongresie dla osób zainteresowanych (po wcześniejszym zgłoszeniu)

Zgłoszenia udziału w Kongresie:

Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki tel. 507 932 361

lub Karolina Kolasa tel. 695 269 407

ks. Wacław Dokurno – moderator diecezjalny Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

ks. Sylwester Szwajca – dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

Patronat honorowy: