2019 - Kongres w gminie Łubianka

W dniach od 21 do 23 września 2017 r. odbył się Narodowy Kongres Trzeźwości i zaowocował wypracowaniem „Narodowego Programu Trzeźwości”, który został oficjalnie ogłoszony 11 lutego 2018 r. przez bpa Tadeusza Bronakowskiego - przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Podejmując tę inicjatywę zorganizowaliśmy Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku trzeźwości Narodu”. Ze względów organizacyjnych odbyły się dwa podobne wydarzenia: jedno 14 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, drugie 10 września w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Obrady kongresowe zostały poprzedzone Mszą św. Zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich gmin w województwie, kuratoriów oświaty, organizacji prowadzących działalność trzeźwościową oraz przedstawiciele Kościoła zaangażowani w walkę z plagą alkoholizmu.

Po kongresie wojewódzkim przyszedł czas na organizację lokalnych kongresów „Ku trzeźwości Narodu” i rozpoczęcia podejmowania konkretnych inicjatyw społecznych. Pierwszy lokalny kongres  odbył się w poniedziałek 11 marca 2019 r. Rozpoczął się Mszą św. o godz. 9.00 w kościele w Przecznie i był kontynuowany od godz. 10.30 w sali w Łubiance.

Tematyka kongresu nawiązywała do kongresu krajowego i wojewódzkiego. Zaprosiliśmy najlepszych prelegentów z „górnej półki”. Obecna była prezentacja konkretnych programów, które rozpoczęliśmy już wprowadzać w gminie Łubianka. W maju 2018 r. dla młodzieży z klas VIII i III gimnazjalnych z całej gminy był realizowany dwudniowy program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”. Zachęcam do obejrzenia w internecie krótkiego filmu promocyjnego. W planach jest organizowanie kolejnych imprez parafialnych i gminnych bez napoi alkoholowych. Celem działań nie jest bowiem wprowadzanie przymusowej prohibicji znanej z przełomu XIX i XX wieku, która ostatecznie nie zdała egzaminu. Celem jest powolna zmiana mentalności społecznej, aby alkohol nie był postrzegany jako konieczny napój bez którego np. sylwester czy wesele będzie nieudane. Natomiast w sklepach w ramach kampanii „Nie piję bo kocham” podejmuje się próby skutecznego wyeliminowania sprzedaży alkoholu dla nieletnich. Co z tych planów uda się zrealizować, i w jakim kształcie, zależeć będzie od uczestników lokalnych kongresów.

Program Kongresu „Ku trzeźwości Narodu”

Przeczno - Łubianka - sobota 14 marca 2019 r.

10.00 – Eucharystia w kościele w Przecznie

11.00 – Konferencje i dyskusje w świetlicy w Łubiankce

1. Krzysztof Wojcieszek – „Zagrożenie bytu narodowego plagą alkoholizmu”;

2. Michał Czerwiński – Programy profilaktyczne w szkole – „Instytut Profilaktyki Zintegrowanej”;

3. Ks. Piotr Kulbacki – Odpowiedzialność Kościoła.