Wstęp

Wolność jest dziś jedną z tych idei, dla której ludzie są gotowi poświęcić bardzo wiele. Stąd potrzeba szczególnie głębokiej refleksji teologicznej, by nie zabłądzić w labiryncie konkretnych propozycji podpowiadających różne drogi mające zaprowadzić człowieka współczesnego do bycia naprawdę wolnym. Bardzo aktualne jest pytanie, czy można dążyć do wolności negując prawdę o moralności wypisanej w sumieniu każdego człowieka. Teoretycznie wielu się zgadza z koniecznością respektowania prawa moralnego w dążeniu do autentycznej wolności. Jednak w praktyce życia społecznego w Polsce A.D. 1994 problemy moralne traktowane są często jako „tematy zastępcze”, jako sprawy drugorzędne dla pomyślności reform gospodarczych. Często wręcz przeraża bierność społeczeństwa w podejmowaniu konkretnych inicjatyw mających uzdrowić moralne oblicze Ojczyzny. Stąd niniejsza broszura pragnie przybliżyć jedną z najważniejszych inicjatyw społecznych podejmowanych przez Ruch Światło-Życie: Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

 Podstawowym założeniem w teologii Krucjaty jest oparcie wszelkich ludzkich działań, zmierzających do życia w prawdziwej wolności, na zawierzeniu mocy Jezusa. Zbyt często bowiem konkretne programy walki np. z zabijaniem poczętych dzieci, z alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi ograniczają się w odbiorze społecznym tylko do określonych działań ludzkich np. ustawodawczych, co jest konieczne, ale nie wystarczy. Zło jest bowiem silnie zakorzenione w sercach milionów Polaków...

 Rozpoczynając publiczną działalność Jezus streścił swój program mesjański w jednym zdaniu zaczerpniętym z proroctwa Izajasza:„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.” /Łk 4,18-19/. Podstawowym wysiłkiem członka Krucjaty winno zatem być dążenie do odpowiedzi swoim życiem na inicjatywę, z którą rozpoczął swoją działalność nasz Zbawiciel oraz przyjęcie metod działania, które On sam proponuje na kartach Ewangelii. Kluczową rolę w niesieniu pomocy zniewolonemu bratu spełniają post i modlitwa. Dlatego tak ważną rolę w strategii działania KWC zajmuje troska o systematyczną modlitwę i to zarówno indywidualną jak i wspólną. Szczególnego znaczenia nabiera tu nasze zespolenie się w modlitwie z Maryją, z Niepokalaną, Matką Kościoła w modlitwie różańcowej w pierwsze soboty miesiąca.