ORDW 2013

Relacja z rekolekcji ORDW Wilno- Soleczniki

W dniach od 1 do 9 lipca odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia w Wilnie i Solecznikach. W rekolekcjach uczestniczyło 19 małżeństw z całego kraju i jedno z Wiednia pod przewodnictwem księdza Piotra Wencla z Bydgoszczy. Dzień rozpoczynaliśmy jutrznią z nauką księdza, następnie krąg biblijny i wyjazd na Eucharystię każdego dnia w innym kościele: kościół Świętego Ducha, Ostra Brama, Katedra przy ołtarzu św. Kazimierza oraz kościół świętych Piotra i Pawła. Po Eucharystii czas wolny lub wspólne zwiedzanie Wilna. Po powrocie czas był wypełniony spotkaniami w grupach tj. seminarium diakoni wyzwolenia i seminarium abstynenckim. Następnie spotykaliśmy się na wspólnym podsumowaniu naszej pracy w grupach i na nabożeństwie ewangelizacyjnym z zaproszonymi mieszkańcami Wilna. W środę przenieśliśmy się do Solecznik w pobliżu Wilna. Czwartek rozpoczęliśmy Eucharystią w Solecznikach w kościele pw. św. Piotra Apostoła. Po Eucharystii  spotkanie w grupach na seminarium diakoni wyzwolenia i wspólne podsumowanie pracy. Wieczorem była informacja o Kalwarii Wileńskiej w łączności z ks. Wacławem Dokurno.

Piątek był poświęcony na przeżycie Kalwarii Wileńskiej z 35 stacjami od Wieczernika po Znalezienie Krzyża. Kalwarię przeszliśmy w skupieniu modlitewnym i śpiewie oraz świadectwach przy każdej ze stacji. Zwieńczeniem była Eucharystia w kościele kalwaryjskim pw. Odnalezienia Krzyża Świętego.

Sobota to dzień rozesłania przeżywany w Trokach w najstarszym sanktuarium NMP na Litwie z słynącym łaskami obrazem Matki Boskiej Trockiej. Owocami rekolekcji są świadectwa z których wybrzmiewała chęć szerszego włączenia się w diakonię KWC, budowanie diakoni w poszczególnych diecezjach, parafiach oraz głębsze zainteresowanie się problemami uzależnień w miejscach zamieszkania.

Rekolekcje tradycyjnie zakończyliśmy radosną agapą nad jeziorem w Solecznikach. Z Torunia do Wilna oraz w trakcie rekolekcji jeździliśmy autobusem finansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Śladami polskich kresów”. W ramach tego projektu mieszkańcom Wilna w Trynapolu oraz w Solecznikach na spotkaniu z wicemerem, radnymi i mieszkańcami pokazane zostały filmy o naszym województwie.

Maria i Andrzej Kowalik