2021 - Diecezjalny Kongres w Górsku

wtorek 8 czerwca 2021 r.

Transmisja on-line

godz. 10.00 - Msza św.

pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku

- przerwa na kawę

11.30 - Część wykładowa

w Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

- prof. Krzysztof Wojcieszek – „Rozmiar zagrożenia bytu narodowego plagą alkoholizmu”

- dr Agnieszkę Muzyk – „Odpowiedzialność samorządu za trzeźwość”

- Honorata żeglarska – „Realizacja programu profilaktycznego w szkole"

- ks. Dariusz Wilk CSMA – „Rola Kościoła w wychowaniu do trzeźwości - Aktualność myśli bł. ks. Broniosława Markiewicza w Narodowym Programie Trzeźwości”

- dyskusja z prelegentami i gośćmi honorowymi

Patronat honorowy:

ks. Dariusz Wilk – przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Zgłoszenia:

Ze względu na ograniczenia sanitarne prosimy o zgłaszanie chęci udziału w Kongresie do Marii i Andrzeja Kowalików (tel. 603-950-584).

Prawda-Krzyż-Wyzwolenie

Przed nami diecezjalny kongres „Ku trzeźwości Narodu”, który odbędzie się we wtorek 8 czerwca w Górsku. Rozpocznie się Eucharystią o godz. 10.00. Jego celem jest uczynienie kolejnego kroku w drodze ku wolności w wymiarze zarówno osobistym, jak i społecznym. Zapewne będzie to mały krok, ale pragniemy, aby był on w dobrym kierunku i ukazywał perspektywę drogi na całe lata. Zdajemy sobie sprawę z wielu oporów w akceptacji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wśród samych członków ruchu oazowego. Potrzeba najpierw poznać PRAWDĘ o rozmiarach zniewolenia w wymiarze całego naszego Narodu. W podręczniku KWC służy temu drugi rozdział zatytułowany „Sytuacja i zadania”. W pierwszej redakcji tego tekstu z 1979 roku znaczną część opracował znany nam dobrze, wówczas młody kapłan, śp. ks. Jan Chrapek. Jako michalita i oazowicz, który wówczas pracował naukowo na KUL-u, był bliskim współpracownikiem ks. Franciszka Blachnickiego. Wspólnie odsłonili rozmiar zniewolenia całego społeczeństwa plagą alkoholizmu, który okazał się najsilniejszym zagrożeniem dla wolności zarówno osobistej, jak i w wymiarze społecznym dla całego Narodu. Po kilkudziesięciu latach, w wolnej już Polsce, zmienił się kontekst społeczny, ale problem pozostał i aktualizację tego rozdziału dokonał wieloletni moderator krajowy KWC oraz profesor KUL-u, ks. Piotr Kulbacki. Program ideowy Krucjaty został również rozpoznany na forum Konferencji Episkopatu Polski i w 2018 r. stał się przewodnią linią Narodowego Programu Trzeźwości, który wprowadzany jest w życie poprzez organizację kongresów „Ku trzeźwości Narodu”. Głównym redaktorem podręcznika do realizacji tego programu jest prof. Krzysztof Wojcieszek. Wymieniam te nazwiska, gdyż dla wielu z nas są to osoby znane osobiście.

Pierwszym zagadnieniem jest odpowiedź na pytanie czy rzeczywiście alkoholizm jest dziś tak poważnym zagrożeniem. Dopiero na gruncie poznania rozmiarów zagrożenia można podjąć się postu abstynencji od napojów alkoholowych. Podjęciu takiej decyzji utrudnia bardzo konkretny KRZYŻ związany z przewidywanymi problemami, które mogą się pojawić w życiu osobistym, rodzinnym czy zawodowym. Ks. Blachnicki bardzo jasno mówił, że jeśli chcę żyć w prawdzie i o niej świadczyć, to muszę się liczyć z perspektywą doświadczenia krzyża. Jest to bardzo czytelne przyjęcie zaproszenia z Ewangelii: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i Mnie naśladuje” – mówi otwarcie Pan Jezus. Potrzeba tylko jasnego rozeznania sytuacji i odwagi, aby się nie lękać podjęcia krzyża.

Dopiero w wewnętrznej wolności, w gotowości podjęcia swojego krzyża, człowiek może być narzędziem w ręku Boga w niesieniu WYZWOLENIA osobom zniewolonym. Oczywiście różne są charyzmaty, zadania, które Jezus stawia przed swoimi uczniami. W nasz charyzmat Ruchu Światło-Życie wpisana jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Inne ruchy religijne i społeczne mają inne zadania w dziele niesienia wolności współczesnemu człowiekowi. Taka wizja, streszczona przez ks. Franciszka Blachnickiego w słowach PRAWDA-KRZYŻ-WYZWOLENIE, jest kluczem do zrozumienia współczesnej teologii wyzwolenia inspirowanej Ewangelią.

ks. Wacław Dokurno