2018 - Wojewódzki Kongres w Toruniu i Bydgoszczy

Ku trzeźwości Narodu

Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku trzeźwości Narodu” był kontynuacją Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w Warszawie w dniach od 21 do 23 września 2017 r. Ze względu na specyfikę naszego województwa zorganizowaliśmy dwa analogiczne wydarzenia: 14 czerwca w Toruniu i 10 września 2018 r. w Bydgoszczy. Ośrodkowi bydgoskiemu Fundacji Światło-Życie udało się pozyskać jako współorganizatorów Marszałka oraz Wojewodę Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy patronacie honorowym Biskupów Ordynariuszy diecezji toruńskiej i bydgoskiej. Bloki tematyczne Kongresu są skoncentrowane wokół odpowiedzialności państwa, samorządu, szkoły, rodziny i Kościoła w trosce o trzeźwość. Głównymi prelegentami były osoby, które zorganizowały Narodowy Kongres Trzeźwości w Warszawie: ks. bp Tadeusz Bronakowski, który jest przewodniczącym zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych oraz prof. Krzysztof Wojcieszek, który jest głównym autorem „Narodowego Programu Trzeźwości”. Został także zaprezentowany wykład dr Agnieszki Muzyk, która jako wiceprezydent Łomży pokazała, że można zorganizować największe imprezy w mieście bez reklamy napojów alkoholowych. Kolejnymi prelegentami byli p. Jolanta Terlikowska, która jest kierownikiem działu ds. rodziny i młodzieży w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ks. prof. Piotr Kulbacki, członek zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Trzeźwości, który jest członkiem-założycielem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i współpracownikiem czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Obie sesje kongresowe w Toruniu i w Bydgoszczy rozpoczęła Msza św. po której obrady odbywały się w głównych salach Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Dopełnieniem stała się 25 sierpnia 2018 r. pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie, gdzie w 1877 r. Matka Boża wezwała nas do modlitwy różańcowej oraz podejmowania postu abstynencji od napojów alkoholowych.

Duchowym inspiratorem Kongresu jest niewątpliwie czcigodny sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który podejmując polskie tradycje walki z nałogami zainicjował powstanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Celem Kongresu jest bowiem przełamanie bezsilności w walce z plagą alkoholizmu w wolnej już Ojczyźnie. Dotychczas władze w Polsce koncentrowały się na walce ze skutkami alkoholizmu poprzez interwencje policji, terapie dla uzależnionych, pomoc socjalną dla rodzin patologicznych itp. Tymczasem kluczową sprawą jest wychowanie młodego pokolenia w trzeźwości poprzez mądrą, nowoczesną profilaktykę, której podstawy najwyraźniej sformułował ks. Franciszek Blachnicki i zostały przyjęte jako trzon Narodowego Programu Trzeźwości. Program nawiązuje do hasła: Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu, do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich.

Ponadto wśród celów Narodowego Programu Trzeźwości, w ramach którego zorganizowaliśmy Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku trzeźwości Narodu”, jest konsolidacja wszystkich sił w trosce o trzeźwość. Dlatego zaprosiliśmy do udziału przedstawicieli władzy rządowej, parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli szkolnictwa, policji i grup terapeutycznych, jak i odpowiedzialnych za kościelną działalność trzeźwościową.

Kontynuacją Kongresu będą lokalne kongresy, w których będziemy starali się przełożyć zdobytą wiedzę na konkretne praktyczne działania. Realizacja Narodowego Programu Trzeźwości dopiero się rozpoczyna…

ks. Wacław Dokurno

Moderator Diecezjalny Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Toruń 14 czerwca 2018 r.

10.00 - Msza św. w kościele Wniebowzięcia NMP

11.30 - Sesja wykładowa w Sejminu Wojewódzkim

l. prof. Krzysztof Wojcieszek - ,,Ku trzeźwości Narodu”  

2. Jolanta Terlikowska – „Odpowiedzialność rodziny i szkoły”

l3.00 - Przerwa na kawę

3. dr Wojciech Kosmowski - „Odpowiedzialność państwa i samorządu lokalnego w trosce o trzeźwość”

4. ks. prof. Piotr Kulbacki – „Odpowiedzialność Kościoła”

5. Programy i projekty Urzędu Marszałkowskiego

14.30 - 15.30 -  Dyskusja

Bydgoszcz 10 września 2018 r.

godz. 9.00 - Msza św. w kościele św. Piotra i Pawła -

liturgii przewodniczy ks. bp Tadeusz Bronakowski - Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolatu Trzeźwości

godz. 10.30 - Sesja w Urzędzie Wojewódzkim

1. Prof. Krzysztof Wojcieszek - główny autor Narodowego Programu Trzeźwości „Odpowiedzialność państwa i samorządu lokalnego w trosce o trzeźwość”

2. dr Agnieszki Muzyk „Odpowiedzialność samorządu"

godz. 12.00 - Przerwa na kawę

3. Jolanta Terlikowska - kierownik działu d/s rodziny i młodzieży w PARPA „Odpowiedzialność rodziny i szkoły”

4. ks. prof. Piotr Kulbacki - „Odpowiedzialność Kościoła”

l3.30 - 15.00 - Dyskusja panelowa