Program

Oaza III stopnia jest zakotwiczona w doświadczeniu Kościoła poprzez nawiedzanie głównych miejsc kultu w Rzymie. Istotnym elementem jest modlitwa w różnych świątyniach związanych z kultem Maryi, apostołów, męczenników i innych świętych. W związku z charakterem pielgrzymkowym tzw. „czas wolny”, który na I i II stopniu zagospodarowują sobie poszczególne rodziny, jest na III stopniu przeżywany w znacznej części wspólnie na zorganizowanym szklaku pielgrzymkowym.

Nawiązując do programu rzymskiego organizując oazę III stopnia w Polsce pielgrzymujemy do najważniejszych miejsc dla życia Kościoła w danym terenie. W przypadku organizacji oaz w Toruniu, bądź pobliskim Zamku Bierzgłowskim, na szlaku pielgrzymkowym dotykamy najważniejszych miejsc dla początków Kościoła w Polsce (Gniezno, Kruszwica, Strzelno…) oraz na Ziemi Chełmińskiej (Toruń, Chełmno…).

Głównym elementem modlitewnym, po Eucharystii przeżywanej każdego dnia w innym kościele stacyjnym, jest wspólne celebrowanie Liturgii Godzin (Jutrznia, Modlitwa Czytań i Nieszpory) oraz codzienna medytacja różańcowa. Zanurzamy się w ten sposób w duchowość benedyktyńską oraz głębię pobożności maryjnej, które to elementy są charakterystyczne dla czasów tworzenia duchowych fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej w Europie.

Spotkania w małej grupie na oazie III stopnia mają na celu pomóc w praktycznym budowaniu wspólnoty (małżeńskiej czy szerszej) w oparciu o medytację tekstów Nowego Testamentu. Wybrana przez ks. Franciszka Blachnickiego i doskonalona przez ponad 30 lat metoda pracy z tekstami biblijnymi oraz sposobem dzielenia się swoimi przeżyciami daje małżonkom nowe narzędzie w budowaniu wspólnoty w codziennym życiu.

Natomiast miejsce pogodnych wieczorów zastąpiono w programie oazy III stopnia spotkaniami z osobami i wspólnotami żyjącymi szczególnymi charyzmatami w Kościele. Jest to jednocześnie ukierunkowanie formacji na poszukiwanie swojego miejsca w służbie tymi darami, którymi każdy z nas jest w sposób indywidualny obdarzony. Zakłada to osiągnięcie przez kandydatów do uczestnictwa w oazie III stopnia określonej dojrzałości chrześcijańskiej. W szczególności znakiem zewnętrznym, oprócz wdrożenia praktyki życia „zobowiązaniami” w przypadku osób żyjących we wspólnotach Domowego Kościoła, jest uczestnictwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.

Warto również wybierając się na oazę III stopnia zdawać sobie sprawę, że jest to „ostatnia” oaza 15-dniowa, na którą jadę jako zwykły uczestnik. Po wcześniejszych doświadczeniach wielu łask otrzymanych na oazach I i II stopnia, jest to więc czas, który warto maksymalnie wykorzystać.

Udział całych rodzin z dziećmi na tak intensywnych rekolekcjach wymaga szczególnego zaangażowania diakonii dziecięcej i współpracy jej z rodzicami. Jednocześnie bogactwo pielgrzymkowego charakteru programu rekolekcji daje możliwość doświadczenia wielu przeżyć o charakterze turystycznym. Ponadto specjalnie dla dzieci przewidziano cały szereg dodatkowych atrakcji. W praktyce zorganizowana opieka nad dziećmi jest możliwa dopiero dla tych dzieci, które maja już za sobą pierwsze doświadczenie życia w przedszkolu. W przypadku młodszych dzieci rodzice muszą przez cały czas osobiście zajmować się swoimi pociechami.  Pozostaje jednak ważny wśród różnych zajęć element formacyjny w pracy z dziećmi, aby przeżywały one w swoistej miniaturze program rekolekcyjny rozwijający się równolegle do programu dla ich rodziców. Stwarza to możliwość wspólnego podsumowania dnia w ramach wieczornej modlitwy rodzinnej.

 

„Znaki” na oazie III stopnia:

1.  ”Znak Świątyni” - to kościół stacyjny do którego piel­grzymujemy związany z tematem dnia

2.  ”Znak Maryi” - to cykl medytacji nad tajemnicą obecności Maryi w Kościele, który jest naszą Matką

3.  ”Znak Piotra” - to doświadczenie bliskości Piotra po­przez słuchanie słów bł. Jana Pawła II, spotkanie z biskupem i duchową wędrówkę po Rzymie (prezentacja multimedialna)

4. ”Mała wspólnota” - to praca w małej grupie zmierzająca metodycznie do budowy żywej wspólnoty Kościoła, (osobno w kręgu małńskim, w grupie osób samotnych i w grupach chłopców i dziewcząt)

5.  ”Żywy Kościół” - to spotkanie z konkretnymi osobami i wspólnotami tworzącymi żywe komórki Kościoła o określonych zadaniach apostolskich

Przykładowy plan dnia

od 7:00       Namiot Spotkania w kaplicy zamkowej  (cisza do Jutrzni)

8:00 - 8:45  osobna modlitwa  Oazy Dzieci Bozych

8:00             Jutrznia

8:45             Śniadanie ze słuchaniem fragmentu homilii św. Jana Pawła II (dopasowanego do tematu dnia)

10:00-13:00  zabawy, formacja Oazy Dzieci Bożych

9:15            kawa (po śniadaniu oraz po obiedzie)

10:00          Droga do wspólnoty (wspólne wprowadzenie w sali rycerskiej,  dialog małżeński  i  spotkanie w grupie)

13:00          Obiad

                    Czas dla rodziny (w wybrane dni)

                   Przejazd wspólny autobusem lub do najbliższych kościołów w Toruniu własnymi środkami lokomocji

15:00 - 16:00 - zajęcia dla dzieci w pobliżu kościoła

15:00          Znak Świątyni (wprowadzenie z historii Kościoła)

                    Modlitwa czytań

16:00           EUCHARYSTIA 

                     Znak Maryi

18:30           Kolacja

19:30 - 21:00 - osobne zajęcia dla dzieci

19:30          Żywy Kościół (sala rycerska)

                    Rzym (sala rycerska)

                    Nieszpory (kaplica zamkowa)

21:00          Apel Jasnogórski (wspólnie z dziećmi)

21:15          Spotkanie animatorów

22:30         „Sacrum silentium” i odpoczynek