Regulamin zawodów

PUCHAR BŁ. KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO  W PIŁCE NOŻNEJ

organizowany przez SL-SALOS PRZECZNO

 

§ 1

Zawody odbędą się w sobotę 15 czerwca 2013 r. na boisku w Przecznie. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

§ 2

W rozgrywkach biorą udział jedynie zawodnicy-amatorzy tzn.: niebędący zarejestrowani w K-PZPN na rok 2012/2013. W rozgrywkach startują zawodnicy z rocznika 2002 i młodsi (klasa IV szkoły podstawowej).

§ 3

Odpowiedzialni za poszczególne drużyny zgłaszają pełną listę zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia) przed rozpoczęciem rozgrywek.

§ 4

Drużyna może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 10 zawodników. W rozgrywanych w na boisku grają drużyny składające się z 7 zawodników (6 zawodników w polu + bramkarz). Mecz trwa 2 x 7 minut. Ewentualna zmiana czasu meczu będzie podana do wiadomości przed rozpoczęciem kolejnej rundy rozgrywek.

§ 5

Każdy zawodnik jest zobowiązany posiadać ważną legitymację szkolną i być gotowym do okazania jej przed meczem sędziemu. O zakwalifikowania zawodnika do odpowiedniej grupy wiekowej decyduje rocznik urodzenia. W przypadku, gdy zawodnik został dopuszczony do gry na podstawie dokumentu zawierającego nieprawdziwe dane, zostaje on wykluczony z całości rozgrywek. Mecze drużyny, w której wystąpił ten zawodnik zostaną zweryfikowane jako walkowery (3:0) na korzyść drużyn przeciwnych.

§ 6

W rozgrywkach obowiązuje obuwie sportowe i jednolity strój drużyny, z odmiennym strojem bramkarza. W czasie trwania zawodów trener drużyny może dokonywać zmian w składzie. Zmiany przeprowadzane są systemem hokejowym. Zmiany nie muszą być zgłaszane sędziemu za wyjątkiem zmiany bramkarza. Zmianę bramkarza można dokonać tylko podczas przerwy w grze.

§ 7

Obowiązuje regulamin PZPN (do gry na „orlikach” bez spalonego).

§ 8

Sędzia ma prawo i obowiązek stosować kary indywidualne wobec zawodników.

- upomnienie;

- czasowe wykluczenie z gry na 2 minuty. Drużyna nie ma możliwości wprowadzenia zawodnika rezerwowego. Zawodnik odbywa karę za linią boczną w okolicy środka boiska i powraca na boisko za zgodą sędziego;

- wykluczenie zawodnika do końca meczu (czerwona kartka). Drużyna ma możliwość wprowadzenia innego zawodnika po upływie 5 minut;

- kara wychowawcza za zachowanie niesportowe (np. przekleństwa) na 2 lub 5 minutowe usunięcie z boiska. Drużyna nie ma możliwości wprowadzenia zawodnika rezerwowego. Zawodnik ukarany karą wychowawczą może wrócić do gry po upływie kary (nie wraca po stracie bramki przez jego drużynę).

§ 9

W szczególnych przypadkach organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu z rozgrywek zawodnika  bądź drużyny, której zawodnicy i/lub kibice zachowują się brutalnie, agresywnie lub prowokacyjnie.

§ 10

Na obiektach sportowych obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. Przepis obowiązuje zarówno zawodników, jak i osoby towarzyszące i kibiców.

§ 11

System rozgrywek ustala organizator w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Przed rozpoczęciem rozgrywek dokonamy losowania grupy eliminacyjnej. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

- za zwycięstwo - 3 punkty,

- za remis -1 punkt,

- za przegraną - 0 punktów.

W przypadku uzyskania przez kilka zespołów równej ilości punktów o kolejności decyduje:

- bilans punktów z bezpośrednich spotkań,

- różnica bramek z bezpośrednich spotkań,

- różnica bramek ze wszystkich spotkań,

- w przypadku 3 najlepszych drużyn dodatkowe rzuty karne.

§ 12

Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną interpretację regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian samego regulaminu przed rozpoczęciem turnieju.

 

Przykładowy układ rozgrywek dla 9 drużyn (startujących w 2 podgrupach)

GRUPA A (5 drużyn)

A-1 - …………………………………………………….

A-2 - …………………………………………………….

A-3 - …………………………………………………….

A-4 - …………………………………………………….

A-5 - …………………………………………………….

GRUP B - 4 drużyny

B-1 - …………………………………………………….

B-2 - …………………………………………………….

B-3 - …………………………………………………….

B-4 - …………………………………………………….

 

Rozgrywki odbędą się w następującej kolejności 

czas meczu 15 minut

Boisko „górne”

A-1 - A-2, ……………………………… - …………….…………………….

A-1 - A-5, ……………………………… - …………….…………………….

A-4 - A-5, ……………………………… - …………….…………………….

A-1 - A-3, ……………………………… - …………….…………………….

A-2 - A-5, ……………………………… - …………….…………………….

A-1 - A-4, ……………………………… - …………….…………………….

A-3 - A-5, ……………………………… - …………….…………………….

A-2 - A-4, ……………………………… - …………….…………………….

 

Boisko „dolne”

A-3 - A-4, ……………………………… - …………….…………………….

A-2 - A-3, ……………………………… - …………….…………………….

B-1 - B-2, ……………………………… - …………….…………………….

B-3 - B-4, ……………………………… - …………….…………………….

B-2 - B-3, ……………………………… - …………….…………………….

B-1 - B-4, ……………………………… - …………….…………………….

B-1 - B-3, ……………………………… - …………….…………………….

B-2 - B-4, ……………………………… - …………….…………………….


 

 

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

punkty

bramki

MIEJSCE

A-1 -

----------

 

 

 

 

 

:

 

A-2 -

 

------------

 

 

 

 

:

 

A-3 -

 

 

------------

 

 

 

:

 

A-4 -

 

 

 

------------

 

 

:

 

A-5 -

 

 

 

 

------------

 

:

 

 

 

 

B-1

B-2

B-3

B-4

punkty

bramki

MIEJSCE

B-1 -

----------

 

 

 

 

:

 

B-2 -

 

------------

 

 

 

:

 

B-3 -

 

 

------------

 

 

:

 

B-4 -

 

 

 

------------

 

:

 

 

Półfinały (zwycięzca walczy o 1 miejsce, przegrany walczy o 3 miejsce)

 

A1 - B2 - ……………………………… - …………….…………………….

 

A2 - B1 - ……………………………… - …………….…………………….

 

Mecz o 5 miejsce (+ karne)

 

A3 - B3 - ……………………………… - …………….…………………….

 

Mecz o 3 miejsce (+ karne) -

 

……………………………… - …………….…………………….

 

Mecz o 1 miejsce (+ karne) -

 

……………………………… - …………….…………………….