Żywy Różaniec

Stowarzyszenie „ŻYWY RÓŻANIEC” otrzymało w Polce w 2012 roku nowy Statut w którym podkreślona została ciągłość dzieła "zainicjowanego przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku."

Zgodnie z przyjętym Statutem w § 2 czytamy: " W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną (...) Zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje (...) wspieranie misyjnej działalności Kościoła.

Konsekwentnie w § 5 Stautu czytamy, że "Moderatora Żywego Różańca (...) współpracuje z Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych."