Żywy Różaniec w diecezji toruńskiej

Wstęp do książki wydanej w 2009 r w Toruniu:

Diecezja Toruńska zaledwie siedemnastoletnia, ale ze wszystkimi strukturami diecezji dojrzałej, wielowiekowej, a w niej Żywy Różaniec ze swoim hymnem, sztandarem, gazetką, przynależnością do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium i charakterystycznymi dla naszej diecezji już 22 pielgrzymkami. Ks. biskup toruński napisał do 25-tysięcznej rzeszy członków Żywego Różańca znamienne słowa: "Przyzwyczaiłem się do myśli, że mam z Waszej strony najmocniejsze wsparcie modlitewne. Nieustannie bowiem towarzyszycie modlitwą różańcową życiu diecezji. W tej modlitwie rodziły się wszystkie dzieła diecezjalne".

Drodzy Członkowie Żywego Różańca przyjmijcie tę książeczkę dla pokrzepienia serc, dla przekonania, że warto się; angażować, być aktywnym członkiem Kościoła, być w Żywym Różańcu. Przez lata pisałem do Was w Zwiastunie i w listach kierowanych na ręce Waszych kochanych opiekunów, księży proboszczów. Odczytajcie je na nowo, raz jeszcze, bo z serca do serc były pisane. Pisałem z Lisewa; tu pierwszy raz zaśpiewaliśmy nasz hymn Żywego Różańca, tu w Lisewskim Sanktuarium przechowujemy diecezjalny sztandar Żywego Różańca

W drugiej części tej książki przedstawione są piękne, głębokie rozważania, które przygotował na nasze miesięczne spotkania ks. dr Kazimierz Siemieński. przeznaczone szczególnie jako pomoc na spotkania miesięczne dla księży opiekunów Żywego Różańca w poszczególnych parafiach.

 

Żywy Różaniec w Diecezji Toruńskiej w ostatnich 15 latach

 

- organizował doroczne pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych diecezji: w Chełmnie (1995,2004), w Rywałdzie (1996, 2000), w Lubawie (1997), w Lisewie (1997, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), w Nowym Mieście Lubawskim (1998, 2002, 2006), do sanktuarium M.B.N.P w Toruniu (1999, 20(8), do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu (2003) oraz do Chełmży (2001), Brodnicy (2003), do parafii św. Antoniego w Toruniu (2003) i do Jabłonowa Pomorskiego (2007);

- od października 1996 roku posiada własny miesięcznik rozchodzący się w większości 'parafii całej diecezji, poprzez który utrzymuje stały kontakt Moderatora Żywego Różańca z różami w całej diecezji, upowszechnia historie Kościoła, wspiera misjonarzy pochodzących z naszej diecezji, upowszechnia regularnie papieskie intencje modlitwy;

- posiada własny sztandar i hymn;

- w roku 1996 zasilił jako pierwszy Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, które wspiera modlitwą i coroczną ofiarą finansową;

- zaangażował się w szerzenie kultu bł. Marii Karłowskiej i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego;

- otrzymał od Ks. Biskupa na ręce Księży Dziekanów ręcznie malowane ikony peregrynacyjne Matki Bożej Nieustającej Pomocy które przygotował moderator Żywego Różańca, a które poświęcił Jan Paweł II. Tak rozpoczęła się w naszej diecezji wędrówka obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Patronki diecezji;

- podjął się organizacji czuwania modlitewnego przez cały rok przygotowań do pielgrzymki Jana Pawła II do Torunia, we wszystkich parafiach diecezji;

- w roku 2000 przeprowadził I Diecezjalny Kongres Różańcowy oraz kongresy dekanalne. które zaowocowały podjęciem inicjatywy ,,Wędrującego Różańca” we wszystkich rodzinach naszej diecezji;

- poszerzył skład Róż do 20 członów oraz włączył naszą diecezję do ogólnopolskiej sztafety różańcowej w Roku Różańcowym 2002;

- rozprowadzał w diecezji książkę „Różaniec skarb odkryty”;

- stworzył Wielką Księgę Modlitw ofiarowaną Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia pontyfikatu;

- stanowił wsparcie duchowe dla uroczystości koronacyjnej obrazu Matki Bożej Różańcowej w Lisewie w 2003 r., do której pielgrzymuje Lud Różańcowy 5 sierpnia każdego roku;

- wsparł finansowo budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie;

- promuje miesięcznik „Różaniec” wydawany przez Siostry Loretanki;

- wspiera chrześcijan w Ziemi Świętej rozprowadzając 14 000 różańców z Betlejem.

Aktualnie trwa w Diecezji Toruńskiej sztafeta różańcowa, w intencjach diecezjalnych, prowadzona na różańcach ofiarowanych przez papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI.

ks. Gerard Gromowski

Moderator