4 września 2021

W tym roku 4 września przypadł w sobotę. Doroczne uroczystości rozpoczęliśmy wcześniej już o godz. 10.00 Mszą św. po której wyruszyła procesja do kapliczki św. Rozalii. Nowością było połączenie modlitwy z inauguracją roku pracy naszego klubu sportowego, który przeżyliśmy w łączności z SALOS-em z Torunia.