Bal karnawałowy

Dziękujemy za kolejny bal karnawałowy zorganizowany dla naszych dzieci.

Dziękujemy Joasi i Tomkowi Gałkom za prowadzenie zabawy.

Dziękujemy sołtysowi z Przeczna Adamowi Sadowskiemu za pomoc w organizacji.

Dziękujemy Radzie Sołeckiej i Kołu Gospodyń Wiejskich z Przeczna za wsparcie finansowe.

Zaś szczególnie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za wspaniałą zabawę.