27 grudnia - opłatek

Czas Bożego Narodzenia zaprasza do spotkań opłatkowych ze wspólnym śpiewem kolęd. W tym roku najliczniejszą grupą, która spotkała się na parafialnym opłatku, były dzieci z rodzicami i trenerami z naszego klubu sportowego. Bóg Wam zapłać za wspólną modlitwę, śpiewanie i dzielenie sie opłatkiem.