Rok 2013

Stan parafii na 1 stycznia 2013 r.

Obecnie w naszej parafii mieszka 660 mieszkańców. W stosunku do ubiegłego roku przybyło 2. W Dębinach 257 mieszkańców (przybył 7), w Przecznie mieszka 246 mieszkańców (bez zmian), na Wymysłowie 157 (ubyło 5). Spośród zamieszkały na terenie parafii mieszkańców 4 należy do Ordynariatu Polowego. Parafian mamy zatem 656. Wśród nich mamy 80 dzieci przed I Komunia św. Spośród pozostałych 576 parafian przyjętych już do I Komunii św. co niedziele regularnie uczestniczy we Mszy św. około 220 osób. Jest to średnia z ostatnich 10 lat do której dodałem chorych, których odwiedzam z comiesięczną Komunią św. Stanowi to około 40% parafian. Natomiast 30 parafian od wielu lat nie korzystających z sakramentu spowiedzi św. Stanowią oni około 5% parafian.

W ubiegłym roku ochrzciliśmy 7 dzieci, do I Komunii św. przystąpiło 6 dzieci, związek małżeński zawarło w naszym kościele 6 par, zmarło i zostało pochowanych na naszym cmentarzu 10 parafian.