2 czerwca - Parafialny Dzień Dziecka

Tradycyjny już Parafialny Dzień Dziecka zgromadził około 200 dzieci z parafii i najbliższej okolicy.

Bóg zapłać wszystkim, którzy współtworzyli festyn: członkom SALOS-u Przeczno, sołectwom w Przecznie, Dębinach i Wymysłowie, Kołom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Przeczna, Dębin i Łubianki, firmie ALDA z Chełmży oraz indywidualnym parafianom, którzy podjęli się różnych posług w przygotowaniu i przeprowadzeniu Dnia Dziecka.