3 październik - Inuguracja roku SALOS-u

Już  tradycyjnie wraz z SALOS-em z Torunia rozpoczynamy nowy rok pracy z dziećmi i młodzieżą.