Plan zajęć w latach 1997-2000

1. Katechizm:

cz.1 - Wyznanie wiary

- ks. dr Jan Pestka

cz.2 - Celebracja misterium chrześcijańskiego

- ks. dr Rajmund Ponczek

- mgr Marian Dorawa

cz.3 - Życie w Chrystusie

- ks. lic Grzegorz Leśniewski - Biblistyka

- ks. dr Wiesław Łużyński - Katolicka Nauka Społeczna

- prof. Marian Grabowski - Dekalog

cz. 4  - Modlitwa chrześcijańska

- ks. dr Wacław Dokurno

 

2. Zagadnienia społeczne

mgr inż. Jan Krzysztof Ardanowski - Izby Rolnicze, Współdziałanie gospodarcze rolników,  spółdzielczość - Stanowisko negocjacyjne Polski w sektorze rolnym

mgr Janusz Byliński - Program Rolny AWS

radca prawny mgr Michał Gilewicz - Ochrona prawna gospodarstwa rolnego, Własność i ograniczanie prawa własności,

dr Gabriel Janowski - Potrzeba współdziałania

mgr Wiesław Janowski - Reforma samorządowa, spółdzielczość, Globalizacja - szansa czy zagrożenie dla Polski,

mgr Jerzy Zająkała - Reforma samorządowa w Polsce

dr inż. Antoni Zięba - obrona życia w Polsce

 

3. Rolnictwo

mgr inż. Mieczysław Babalski - Gospodarstwo ekologiczne „Ekoland”

mgr inż. Roman Borucki - Hodowla buraka cukrowego

mgr inż. Jarosław Bukowski - Zasady kredytowania w rolnictwie- Księgowość na wsi

mgr inż. Andrzej Hornowski - Rozwój zrównoważony wsi, Kredytowanie rolnictwa

dr Irena Kasperska - Koszty produkcji rolniczej

dr Leszek Kożuchowski - Rola oświaty, ekologia

mgr inż. Adam Pietrzak - Ochrona środowiska obszarów wiejskich

mgr Paweł Pokojski - Podstawowe pojęcia ekonomiczne w rolnictwie

mgr Marek Radzimiński - Standaryzacja produktów rolniczych w Unii Europejskiej

mgr Tadeusz Sobczyk - Zasady organizacji grup producenckich

mgr Leszek Szatalski - Wprowadzenie do zagadnień prawniczych

mgr Paweł Wienconek - VAT w rolnictwie, regulacje na rynku zbóż w Unii Europejskiej

 

4. Zagadnienia historyczno-kulturalne

prof. Alicja Grześkowiak - Integracja Europy wokół wartości chrześcijańskich

ks. Mikołaj Hajduczenia - Kościół prawosławny w Toruniu

prof. Teresa Karwicka - Kultura polskiej wsi

dr Jan Kostrzak - Polonia w Estonii i Kaliningradzie, Akcja Katolicka w diecezji toruńskiej

mgr Bogdan Major - Honorowi obywatele Torunia

ks. dr Eugeniusz Marciniak - Katolickie Uniwersytety Ludowe szkołą formacji laikatu wiejskiego

mgr Arkadiusz Robaczewski - Wieś polska w obronie tożsamości narodowej

 

 

5. Zajęcia inne:

Instytut nasiennictwa w Radzikach k. Niepokalanowa (sesja wyjazdowa)

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie k. Warszawy (sesja wyjazdowa)

Szkolenie biblioteczne w Bibliotece Głównej UMK

Szkolenie komputerowe w księgowości rolniczej

Lektorat języka angielskiego

Dzień skupienia w Radiu Maryja

Dzień skupienia w Chełmnie

Dzień skupienia w Bierzgłowie

Udział w Dożynkach diecezjalnych (starostowie w Chełmży w 1999r)

Zabawy karnawałowe (bezalkoholowe) w Zamku Bierzgłowskim