2021-10-10

Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na fundusz stypendialny dla ubogiej młodzieży.

* * *

Katecheza przed bierzmowaniem w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam choć raz w tygodniu na nabożeństwo różańcowe.

* * *

Dzieci zapraszam na nabożeństwo różańcowe w ramach Mszy św. wieczornej w poniedziałek, środę i piątek. Katecheza przed I Komunią św. w niedziele po Mszy św. o godz. 10.30 na plebanii.

* * *

W najbliższym tygodniu mamy w parafii 4 solenizantki noszące imię Małgorzata i Jadwiga. Solenizantkom życzymy wiele łask Bożych w życiu codziennym oraz doświadczenia orędownictwa swoich patronek, które wspominamy w liturgii:

14 października  św. Małgorzata Maria Alacouque, zakonnica, +1690

16 października  św. Jadwiga, księżna, , +1243

* * *

 - 10.X -   8.00 - int. Żywego Różańca z Przeczna

                   10.30 - w intencji wszystkich Parafian (transmisja on-line)

Pn - 11.X - 18.00 - +Jan +Weronika Kardas +Rozalia +Ludwik Kalemba +z rodziny

Wt - 12.X -   8.00 - 10 rocz. ślubu Marcina i Aleksandry

Śr  - 13.X - 18.00 - +Władysława +Józef Amtmańscy

Cz - 14.X -   8.00 - +Władysława (1r) +z rodziny Kwiatkowskich

Pt  - 15.X - 18.00 - +Waleria +Franciszek +Jakub Jankowscy +Marta Rutkowska

Sb - 16.X - 16.00 - Dzień seniora - Przeczno

N  - 17.X -   8.00 - w intencji wszystkich Parafian

                  10.30 - int. Żywego Różańca z Wymysłowa (transmisja on-line)

* * *

SŁOWO BISKUPA TORUŃSKIEGO

Z OKAZJI ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ SYNODU „KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU”

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia,

     Kościół nieustannie wsłuchuje się w głos swoich członków oraz nasłuchuje głosu świata, by droga, którą kroczy i którą prowadzi ludzi do zbawienia stawała się drogą bezpieczną i dostępną dla każdego człowieka. Umiejętność słuchania jest nieodzownym elementem drogi wiary. Uczy nas tego sam Mistrz, nasz Pan Jezus Chrystus. Wielokrotnie zadawał swoim słuchaczom pytania i skłaniał ich do refleksji. Gdy dotarł ze swoimi uczniami pod Cezareę Filipową, prosił, by przedstawili Mu opinie na Jego temat, które usłyszeli od mieszkańców Ziemi Świętej (por. Mt 16, 13-20). Apostołowie skrupulatnie przedstawili zasłyszane opinie, nie wykluczając nawet tych najbardziej nieprawdopodobnych czy absurdalnych. Już w pierwszych latach ewangelizacyjnej misji Apostołów zwołano Sobór Jerozolimski, który po wysłuchaniu każdej ze stron podjął ważne decyzje dla rozwoju młodej wspólnoty chrześcijan (por. Dz 15, 1-35).

     W takim duchu należy spojrzeć na Synod zwołany przez papieża Franciszka pod hasłem „Komunia, uczestnictwo, misja”, którego etap przygotowawczy odbędzie się we wszystkich diecezjach świata. To czas wsłuchiwania się w głos członków Kościoła oraz nasłuchiwania głosu świata, któremu mamy nieść Chrystusa. To wielka szansa budowania jedności między siostrami i braćmi w wierze oraz wrażliwości na tych, którzy żyją obok nas. Synod może pozwolić zarówno teraz, jak i w przyszłości reagować żywo na problemy ludzkie, realizować dzieło nowej ewangelizacji, duszpasterstwa, dialogu i docenić rolę wiernych świeckich, którzy, kierując się zmysłem wiary, wnoszą nieoceniony wkład w misję Kościoła.

     Wsłuchiwanie się w głos świata nie musi prowadzić do destrukcji wartości czy ich liberalizacji. Ufam, że Synod pozwoli na dostrzeżenie wielu aktualnych problemów, które w duchu objawionej Prawdy, którą jest sam Chrystus, będziemy mogli podjąć, by umocnić to, co słabe i ukazać drogę nawrócenia, miłości i pokoju.

     Uroczysta inauguracja Synodu w naszej diecezji odbędzie się 17 października w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Wszystkich diecezjan proszę o modlitwę w intencji Synodu, aktywne włączenie się w jego przebieg i troskę o własne uświęcenie, byśmy mogli budować świat pełen Boga.

Z serca wszystkim błogosławię

Wasz biskup Wiesław