Pielgrzymka do Gniezna

Tradycyjnie na zakończenie Białego Tygodnia wyjechaliśmy z pielgrzymką do Gniezna.