15 marzec - Otwarcie kościoła

Od kilku lat przygotowywaliśmy naszą świątynię, aby mogła być w sposób bezpieczny otwarta dla modlitwy, jak i dla ruchu turystycznego, przez cały dzień. Obecna sytuacja związana z apelem księży biskupów o otwarcie kościołów dla modlitwy o ocalenie naszego narodu od rozwoju epidemii koronawirusa przyspieszyła tylko decyzję.  Śwątynia będzie otwarta każdego dnia od godz. 8 do 18. Stały monitoring oraz czujki antywłamaniowe zabezpieczają w sposób szczególny samo prezbiterium oraz chór.

Ufam, że zwłaszcza, gdy jesteśmy w pobliżu świątyni, bądź przychodzimy na cmantarz porządkować groby naszych bliskich, będziemy często wchodzić do kościoła na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.