Rok 1998/1999

Uroczysta diecezjalna inauguracja kolejnego roku za­jęć na Katolickim Uniwersytecie Ludowym Diecezji Toruńskiej rozpocznie się w niedzielę 25 października. Mszą św. koncelebrowaną w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie o godz. 1500.

Druga część inauguracji przewidziana jest w sali Urzędu Gminny w Łubiance. Po skromnym poczęstunku przy kawie ok. godz. 1630 wykład inauguracyjny wygłosi krajowy koor­dynator Katolickich Uniwersytetów Ludowych - ks. prał. dr Eugeniusz Marciniak z Włocławka. Immatrykulacji nowych studentów przewodniczyć będzie J.E. ks. bp dr Jan Chrapek. Wezmą w niej udział słuchacze z trzech oddziałów terenowych: z tworzącego się oddziału w Górznie, z powstałego w maju oddziału w Wąbrzeźnie oraz z istniejącego od roku oddziału w Przecznie.

Zainteresowanych podjęciem 3-letniej nauki zaprasza­my do skontaktowania się dyrektorem Uniwersytetu ks. Henrykiem Sychtą w Czarnowie, ks. Wacławem Dokurno w Przecznie, ks. Romanem Bartoszewskim w Niedźwiedziu lub ks. Stefanem Maliszewskim w Górznie.