2019 - Gedymin Grubba i Tatiana Szczepankiewicz

Organy - Gedymin Grubba - jeden z najaktywniej koncertujących polskich organistów na świecie, Rocznie wykonuje około 100 koncertów na wszystkich kontynentach.

Śpiew - Tatiana Szczepankiewicz - jeden z najpiękniejszych sopranów koloraturowych w Polsce. Artystka koncertowała w Europie (w tym kilkakrotnie na prywatnych audiencjach dla św. Jana Pawła II na Watykanie), Australii i USA.

W programie muzyka sakralna różnych epok.