Archeologia

Symbolika ołtarza
Ołtarze występują we wszystkich religiach, jako miejsca szczególnie uświęcone, na którym człowiek składa ofiarę bóstwu. Jako miejsca spotkania z bóstwem ołtarze są pokrewne pogańskim stelom - pionowo ustawionym kamieniom, w których widziano uobecnienie bóstwa. W rozwoju religii w Izraelu stele zostały później potępione, gdyż niemożliwe było, aby Bóg Jedyny w nich mieszkał. Od czasów króla Salomona kult religijny w Izraelu zaczął koncentrować się w jednej świątyni wokół jednego ołtarza, na którym składano ofiary całopalne oraz mniejszego ołtarza kadzenia, na którym spalano cenne kadzidło.
Z chwilą, w której Syn Boży sam złożył z siebie ofiarę na Golgocie, straciły sens ofiary Starego Testamentu. Odtąd ołtarzem Nowego Przymierza stał się Krzyż Chrystusa. Ponadto apostołowie w swoim nauczaniu wskazują na Jezusa Chrystusa, jako na kamień węgielny duchowej świątyni w której my wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami „by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar” /1 P 2,5/. Dlatego z rozwojem chrześcijaństwa w każdym kościele zaczęto budować ołtarz na stałe połączony z posadzką, którego mensa jest kamienna, aby wyraźnie wskazywać na Chrystusa.

Prace archeologiczne przy fundamencie gotyckiego ołtarza

W 2012 roku rozpoczęliśmy prace archeologiczne w kościele w Przecznie. Wykopaliska prowadzi zespół archeologów pod kierunkiem dr hab. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W prezbiterium przebadano m.in. kryptę z pochówkami dwóch pokoleń rodziny Znanieckich herbu Krzywda, właścicieli dóbr przeczeńskich od końca XVIII stulecia: Adama Pawła Znanieckiego (1764-1821), jego córki Zofii Znanieckiej (1794-1822), jego syna Michała Znanieckiego (1793-1860) oraz żony Michała – Franciszki z Kiełczewskich Znanieckiej (1796-1876). Oprócz pochówków odnaleziono zbiór ponad sześćdziesięciu XVII-wiecznych monet, głównie kazimierzowskich boratynek i jeden solid królowej szwedzkiej Krystyny Wazy.
Najciekawszego odkrycia dokonano w ostatnim dniu prac wykopaliskowych w 2012 r. Odsłonięto kamienną podstawę gotyckiego ołtarza. Okazuje się, że głębokość podstawy ołtarza jest niewiele płytsza od stopy fundamentów kościoła. Potwierdzeniem datowania znaleziska była odnaleziona wśród kamiennego fundamentu średniowieczna moneta – krzyżacki brakteat. Więcej o badaniach pod adresem:
 www.archeologiajakub.wordpress.com