19–21 kwietnia - Kurs Wychowawców

19 – 21 kwietnia br. na platformie ZOOM odbędzie się Kurs na Wychowawcę Wypoczynku Dzieci i Młodzieży. Koszt udziału w Kursie: • dla osób formujących się w Ruchu Światło-Życie: 100 zł. • dla osób spoza Ruchu: 180 zł.
Zgłoszenia możliwe są przez formularz dostępny poniżej. Kurs dedykowany jest dla osób, które aktualnie są w klasie maturalnej, bądź mają ukończony lub ukończą w tym roku 18 r.ż. Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji wychowawcy w placówce wypoczynku (kolonie, półkolonie, obozy, turnusy rekolekcyjne). Równolegle odbędzie się Kurs Kierownika Kolonii również w formie on-line na platformie ZOOM. W kursie Kierowników może wziąć udział każdy kto ukończył 18 lat oraz posiada 3 letnią udokumentowaną praktykę z dziećmi i młodzieżą. Koszt udziału w Kursie: • dla osób formujących się w Ruchu: 100 zł. • dla osób spoza Ruchu: 180 zł. Zgłoszenia możliwe są przez formularz dostępny poniżej. Kurs Wychowawcy i Kierownika - zapisy (google.com). Dla czlonków SL-SALOS Przeczno oraz dla parafian zapewniam 50% zwrot kosztów po ukończeniu kursu.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflkVq...