1971-1984

ks. Zbigniew Orlikowski jest proboszczem na nowo samodzielnej parafii w Przecznie od 1.VII.1971 r. do 31.XII.1983 r.