Nabożeństwa majowe

Miesiąc maj to tradycyjne nabożeństwa majowe. Te przy kapliczkach i krzyżach przydrożbnych i te w kościele.