Spis misjonarzy według kraju misji

Imię i nazwisko Zgromadzenie zakonne Kraj misyjny Okres pobytu

Ameryka

Ekwador
o. Michał Paga OFMConv Ekwador od 1999
o. Maurycy (Kazimierz) Sulej OFMConv Ekwador od 2001
o. Marek Szymański OFMConv Ekwador od 2007
Kanada
o. Jarosław Pachocki OMI Kanada od 2000
Kolumbia
śp. ks. Fabian Zawadzki SAC Kolumbia od 2005 do 2010
Paragwaj
o. Roman Borowski SVD Paragwaj od 1991
ks. Piotr Szytniewski CSMA Paragwaj od 1989
Małgorzata Trokowska Paragwaj od 1984
Peru
ks. Krystian Bółkowski FD Peru od 2012
Wenezuela
śp. ks. Henryk Czepczyński FD Wenezuela od 1998 +2011

Inne

Chiny
śp. ks. Edmund Trzeciak CM Chiny od 1939 do 1948
ks. Czesław Wojciechowski FD Chiny od 2011
Indie
Stanisława Konklewska Indie od 1968 do 1969
Indonezja
śp. o. Józef Bloch SVD Indonezja od 1965, +2011
o. Stanisław Ograbek SVD Indonezja od 1965
o. Jan Olęcki SVD Indonezja od 1965 do 2012
o. Józef (Jan) Pieniążek (Sochacki) SVD Indonezja od 1971
br. Józef (Walenty) Ławicki SVD Indonezja od 1967
Islandia
s. Kwiryna Szachnitowska FMM Islandia od 1995 do 1997
Izrael
s. Magdalena (Małgorzata) Tkaczyk CSFN Izrael od 2009
Japonia
s. Małgorzata Mazur FMM Japonia od 1986
Papua Nowa Gwinea
ks. Dariusz Kajzer FD Papua Nowa Gwinea od 2007 do 2014

kraje postkomunistyczne

Białoruś
o. Grzegorz Góralski OFMCap Białoruś od 1997 do 2003
ks. Piotr Wiśniewski CSMA Białoruś od 2004
Bułgaria
ks. Roman Kotewicz CR Bułgaria od 1993
Kazachstan
o. Andrzej Bałuk CSsR Kazachstan od 2009 do 2010
s Krystyna Chrostowska SM Kazachstan od ok. 2010
s. Joachima (Danuta) Górna CSDP Kazachstan od 2007 do 2012
o. Klaudiusz (Krzysztof) Michalski OFM Kazachstan od 1992 do 2004
s. Goretti (Łucja) Nowakowska CSDP Kazachstan od 2005